21 Eylül 2017
YEDİGÖL AKSU HES
İhale başvurusu:
Sahibi:Gözütok Elektrik Üretim A.Ş. (Manas Yatırım Holding)
Tarihi: 04.12.2003
 
Lisans başvurusu:
Sahibi: Gözütok Elektrik Üretim A.Ş. (Manas Yatırım Holding)
Tarihi: 08.10.2004
 
Lisans alım tarihi:
Yedigöl: 20.10.2005  -  Aksu: 23.03.2010
 
Borusan EnBW Enerji satın alma: Devre ilişkin EPDK onayı: 23.10.2007
Satınalma tarihi: 31.10.2007
 
ÇED Belgesi:
26.939 no'lu 17.07.2008 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği gereği, kurulu gücü 50 MW'ın altında olan nehir tipi santraller için "ÇED Gerekli Değildir" belgesi alınması yeterlidir. Bu yönetmelik uyarınca projelerimiz için "ÇED Gerekli Değildir" kararı 23.02.2006 tarihinde Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Yapı ruhsatları: Yedigöl Regülatör ve Tüneli: 01.04.2009
Aksu Regülatör ve Tüneli: 31.03.2009
Yedigöl Santrali: 29.12.2009
Aksu Regülatör ve Tüneli: 30.12.2009
Şalt sahası: 25.05.2010
 
Su Kullanım Anlaşması:

Yedigöl: 03.10.2005
Aksu: 01.03.2006

Orman İzni:
Santral ve regülatör bölgeleri için orman izni: 06.01.2009
11 ve 34.5 kV orta gerilim enerji nakil hattı: Haziran 2009
154 kV yüksek gerilim enerji nakil hattı: Haziran 2009
 

 

Copyright 2010© Tüm Hakları Saklıdır.