21 Eylül 2017
BORUSAN ENBW ENERJİ
Enerjide Güçlü Ortaklık
 
2007 yılında enerji sektörüne giren Borusan Holding, 2009 yılında Almanya'nın üçüncü büyük enerji şirketi EnBW AG ile yüzde 50 ortaklıkla Borusan EnBW Enerji şirketini kurdu. Ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Borusan EnBW Enerji uzun vadede, 2.000 MW'lık toplam kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Borusan EnBW Enerji'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerin (rüzgâr ve hidroelektrik santrallerinin) toplam kurulu güç içerisindeki payı yaklaşık % 75 dolayında olacak. Türkiye’de rüzgar enerjisi alanında lider olmayı hedefleyen Borusan EnBW Enerji, planlanan projelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Yatırımlar
Borusan EnBW Enerji, Türkiye'deki yatırımlarına 60 MW kurulu güce sahip Bandırma Rüzgar Enerji Santrali projesi (Balıkesir / Bandırma) ve 50 MW kurulu güce sahip Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santralleri projesi (Erzurum / İspir) ile başladı.

Eylül 2009'da Bandırma Rüzgar Enerji Santrali'nin ilk fazı; Ekim 2011 tarihinde ise Yedigöl Aksu projesinin ilk fazı olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali faaliyete geçti. Yedigöl Aksu HES projesinin ikinci fazı olan Aksu Hidroelektrik santralinin inşaatı ise devam ediyor. Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali'nin de Ağustos 2011 tarihi itibariyle tam kapasite üretime geçmesi ile birlikte Borusan EnBW Enerji'nin toplam üretim kapasitesi 60 MW'a ulaştı. Erzurum İspir'de bulunan yatırımımızın ikinci fazını oluşturan Aksu Hidroelektrik Santrali'mizin de yakın zamanda devreye alınmasıyla hidroelektrik kurulu gücümüzü 50 MW'a, toplam kurulu gücümüzü 110 MW'a yükselttik.

2011 yılında gerçekleştirilen 1 Kasım 2007 rüzgâr enerji santrali ihaleleri sonucunda Borusan EnBW Enerji Çanakkale'de Koru, Bursa'da Harmanlık ve Mersin'de Mut Rüzgâr Enerji Santrali projeleri için toplam 150 MW'lık bağlantı kapasitesi hakkı kazandı, Fuatres ve Saros şirketlerini aldı. Buna ek olarak, Ağustos ayı içerisinde 50 MW gücündeki Tekirdağ Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali'ni satın alınarak lisans devri tamamlandı.

Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali projesi kapsamında yatırım hazırlık sürecine hız kazandırıldı. Bu doğrultuda, uluslararası bir standart olarak kabul edilen Ekvator prensipleri kapsamında da bir ilke olarak benimsenen "Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirmesi - ÇSED" ile "Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretiminden Doğacak Gönüllü Emisyon Azaltımı için Karbon Projesi" süreçleri kapsamında 12 Eylül 2012 tarihinde bölge halkına projenin tanıtıldığı ve etkilerine ilişkin görüşlerinin dinlendiği “Halkın Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. Balabanlı RES’in temel atma töreni ise 18 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir..

Ayrıca 4 Rüzgar Enerji Santrali ‘nde oluşan toplam 207 MWlık paket için ÇSED ve karbon sertifikalandırma süreçleri Ağustos 2013 itibariyle başlatılmıştır.”Tanıtım filmini seyretmek için tıklayınız..

Websitesine gitmek için tıklayınız..
Copyright 2010© Tüm Hakları Saklıdır.