21 Eylül 2017
AKSU VADILI KOMŞULARIMIZLA İLIŞKILER
Yenilikler
Tarımsal Sulama Projesi Geliştirildi
Santrallerin devreye girmesiyle dere yatağında azalacak olan suya karşılık olarak Yedigöl Santral kotundan aşağıda bulunan tarım arazilerinin modern yöntemlerle sulanması için bir Tarımsal Sulama Projesi geliştirildi. Bu kapsamda; bölgedeki yan katılım derelerinin yüksek kesimlerinde su depoları yapılacak, bu depolardan aşağıya doğru inşa edilecek ortak bir sulama sistemi vasıtasıyla da tarım arazilerine verimli bir şekilde su verilebilecek. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Üstün Şahin tarafından projelendirme çalışması yürütülmüştür. Satın alma süreci de tamamlanan Proje'nin, Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santralleri'nin devreye alınmasıyla birlikte faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Aksu ve Civar Köylerde İş İmkanı Yaratılıyor
Yedigöl Aksu Projesi kapsamında, Aksu Köyü, İspir ve civar köylerden toplam 48 kişiye (işletme, güvenlik, yemekhane) istihdam yaratıldı.

Öğrenciler İçin Okul Servisi Tahsis Edildi
İş makinesi trafiğinin arttığı köy yolunda güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla Mart 2009'dan bu yana Aksu Köyü İlköğretim Okulu'nun tüm öğrencilerinin transferleri Borusan EnBW Enerji tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla gerçekleştiriliyor.

İnşaat Kazılarından Çıkan Topraklar Tarım Arazisi Oluyor
Aksu Vadisi'ndeki proje sahasında az sayıda tarım arazisi bulunuyor. İnşaat faaliyetleri sırasında çoğunlukla tünellerden kaya çıkarıldı ancak bina inşaat kazılarında çıkan tarımsal topraklar, birkaç arazide, arazi sahiplerinin hem rızası hem de talebiyle serilerek tarıma elverişli alanlar yaratıldı. Ayrıca, bu bölgelere meyve ağaçları dikildi.

 
Önlemler

Enerji Nakil Hatları Yerleşim Yerlerinin Uzağından Geçiyor
Proje kapsamındaki enerji nakil hatlarının çevre yerleşimlere bir zararı olmadığı yetkili kişilerle yapılan toplantılarla çevre sakinlerine anlatıldı. Hatlar yerleşim yerlerine mümkün olan en uzak güzergahlardan geçiyor.

Yedigöl-Aksu HES Projesi kapsamında; 11kV, 34,5kV ve 154kV gerilim seviyelerinde enerji nakil hatlarının inşaat süreçleri tamamlandı ve kabulleri yapıldı. Enerji nakil hatlarıyla ilgili yerel halkın endişelerinin giderilmesi ve doğru bilgilerin aktarılması amacıyla 2010 Temmuz ayında Aksu Vadisi halkıyla bir toplantı düzenlendi. TEDAŞ yöneticilerinin de bilirkişi olarak yer aldıkları toplantıda;
  • Gerekli orman izinleri Haziran 2010'da alınan projenin TEDAŞ (Aras Elektrik) tarafından onaylandığı,
  • Hatların ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun projelendirildiği ve bu şartlar altında sağlığa zararının bulunmadığı,
  • Vadi halkında rahatsızlık yaratan 34,5kV'lik 33 direkten oluşan hattın 31 direğinin orman arazisinde bulunduğu, diğer iki hattın da köyün dışından geçtiği,
  • Orta gerilim hatlarda çevresel etkiler çok düşük düzeyde olduğundan, ayrıca ÇED Prosedürü uygulanmadığı,
  • İnşaatın başlaması için gerekli tüm izinler alınmış olmasına karşın, vadi halkının talepleri dikkate alınarak direklerin yerinin değiştirilmesiyle ilgili proje yenilemesine başlanacağı,
  • 52 km'lik 154kV yüksek gerilim hattının ise Aksu vadisi ve köyüne çok uzak bir bölgede bulunduğu (Aksu Şalt Sahası'ndan İspir ve oradan da Kuzgun bölgesine giden güzergâhta) aktarıldı.


Yapılan toplantı sonrasında vadi halkının 34,5 kV orta gerilim enerji hattı ile ilgili olan endişeleri yeniden değerlendirilmiş ve direk sayısı 33'ten 26'ya indirilerek hat güzergâhı revize edilmiştir.

 
Yollar Genişletiliyor, Evler Korunuyor
Jeneratörlerin köyün içerisinden sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlamak için köy yolunda genişletme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla çevredeki binalar da yenilendi.
Otluca Mahallesi içerisindeki köy yolunun darlığı ve taşıma kapasitesi jeneratör nakliyeleri için uygun olmadığı için köy yolunun kenarındaki evlerin de dahil olduğu bir kamulaştırma planı çıkarıldı. Böylece kamulaştırma ile az sayıda da olsa evin yıkılmasını engellemek, hem de jeneratörlerin köyün içerisinden sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlamak için köy yolunda genişletme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında yapılan inşaat işlerinde yöre sakinleri de istihdam edildi. Çalışma sırasında, yola bitişik evlerin kerpiç duvarları betonarme duvarlar ile değiştirildi. O zamana kadar meydana gelmiş hasarlar tamir edildi; köy yolundan evlere girişi sağlayan merdivenler inşa edildi. Böylece, Yedigöl Santrali'nin 2 adet jeneratörü hiçbir sorun yaşanmadan 30 Ekim ve 1 Kasım 2010 tarihlerinde köyün içinden geçirildi.

Köy Mezarlığı Yeniden Düzenlendi
2008 yılının sonunda yol inşaatları aşamasında 3. şahıs yüklenici bir firmanın çalışmaları sırasında, mezarları destekleyen alt kottaki toprağın alınması sonrası, yaşanan yağışlar mezarların üzerindeki toprağın yıkanmasına sebep oldu. Nisan – Mayıs 2009 aylarında bölgeye bir istinat duvarı inşa edildi, mezarlıkların altı desteklendi ve böyle bir durumun tekrar yaşanmasının önüne geçildi. Aynı uygulama yol boyunca bulunan diğer mezarlık alanlarda da 2009 yaz aylarında yapıldı.

Mahsuller Sele Karşı Koruma Altında
16 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen yoğun yağışlar nedeniyle tünellere giren sular, yaklaşım tünelleri ağızlarından dereye dökülürken güzergâh üzerindeki tarlalarda mil bıraktı.
  • Üzerlerinde tünellerden akan sular sebebiyle mil biriken tarlalar temizletildi.
  • Kırılan, patlayan su kanalları tamir edildi. Bölge sakinlerinin sel sebebiyle zarar gören diğer kanal ve su yapıları ile duvarları da tamir edildi.
  • Daha önce Aksu Vadisi içinde bulunan konkasör sahası, İspir Kaymakamlığı'ndan alınan ruhsat kapsamında tekrar kuruldu. Tesis, Eylül 2009'dan beri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü denetimi altında çalışmasına devam ediyor. Konkasör tesisinde tozlanmayı önlemek amacıyla yağmurlama sistemi de bulunuyor.

Copyright 2010© Tüm Hakları Saklıdır.